Cmentarz parafialny w Grabowcu; St Mikołaj Roman Catholic Parish Cemetery in Grabowiec

Cmentarz w Grabowcu, 31.12.2012
Regulamin cmentarza
Regulamin (jpg)

Plan cmentarza

Plan cmentarza (wyk. 05.2008-07.2009)


Zdjęcia nagrobków w poszczególnych kwaterach ujętych w planie


Cmentarz, foto galerie

Cmentarz przy kościele

Pochówek
W 1789 roku pewien obywatel Grabowiec-Góry tak zapisuje w testamencie swój pochówek: „Ciało zas moie po Chrzeciansku podług moznosci y Klasy mnie sluzącej aby pochowane było”.

Więcej o cmentarzach w monografii.

Historia ludzi w nagrobkach zamknięta
      Cmentarz w Grabowcu, kryje w ziemi wiele pochówków, które nie są oznaczone na ziemi. Nagrobki lub kopczyki zawładnął w niepamięć nieubłagany czas. Wśród ocalałych nagrobków jest wiele, które współczesnym nic nie mówią oprócz prostej lub złożonej inskrypcji. Nie dają wspomnień, nie są źródłem łez.


Historia ludzi w nagrobkach zamknięta, Mielewski, 1849-1892
      Przy głównej alejce, przed grobowcem Gustawa Węgleńskiego, znajduje się grób lokaja z Werkowic - Andrzeja Mielewskiego (pochodzącego z miejscowości Brzeziny leżącej w dawnej guberni piotrkowskiej). Płyta nagrobna z inskrypcją jest otoczona metalowym ogrodzeniem. Poza ogrodzeniem znajduje sie betonowy nagrobek z inskrypcjami. Otoczenie grobu jest zanieczyszczane przez ludzi sprzątających inne nagrobki.


Historia ludzi w nagrobkach zamknięta, Szketin
      Cmentarz w Grabowcu jest współcześnie wykorzystywany przez katolików. Wcześniej chowano tutaj także grekokatolików siłą cara "przechrzczonych" na prawosławnych, późniejszych (po 1905 roku) rzymskokatolików a także prawosławnych od urodzenia.

      Prawie na samym początku cmentarza, po prawej stronie alejki jest kilka nagrobków ludzi tutaj kiedyś zamieszkałych. Jeden nagrobek to "kamień" na grobie czwórki dzieci: Piotra, Pawła, Aleksandra (3 lata), Wacława - naczelnego nauczyciela tutejszej szkoły (na przełomie wieków XIX i XX) Mikołaja Szketina i jego żony Antoniny (wyznania prawosławnego).
      Grób jest ogrodzony metalowymi rurami umocowanymi w betonowych słupkach.
      Więcej informacji o nauczycielu Szketinie szukaj w GSB (Grabowieckim Słowniku Biograficznym).

Nagrobek po prawej

Historia ludzi w nagrobkach zamknięta, Komorowska
      Przechodziliśmy zapewne wielokrotnie obok poniższego nagrobka, przykrywającego grób panny szlachcianki Marii Komorowskiej - siostry ks. proboszcza grabowieckiego Antoniego Komorowskiego. Maria została pochowana przez brata, rodzinę i mieszkańców nie tylko Grabowca - prawie 120 lat temu.


Grób ks. Stefana Saweckiego

Cmentarz w Grabowcu (Cemetery in Grabowiec), 24.07.2012


Czy wiesz, że?; Do you know that...?
Lipy przed cmentarzem mają ponad 125 lat. Zostały posadzone pod kierunkiem proboszcza Feliksa Kamińskiego przed 1888 rokiem. Ksiądz proboszcz jest pochowany na cmentarzu w Lublinie, przy ul. Lipowej.
Po raz pierwszy msza św. na cmentarzu grzebalnym została odprawiona 2 listopada 1948 roku.

Na cmentarzu
Zobacz oryginał

      Biskup lubelski Wincenty a Paulo Pieńkowski (biskup, który poświęcił kościół w Grabowcu) w pierwszym liście pasterskim z dnia 18 listopada 1853 roku zwrócił się do księży m.in. tymi słowami: „Miejcie również i o cmentarzach troskliwość. Wyrządza się krzywda pamięci zmarłych, gdy ich przedsionek wieczności zaniedbany i od zniewagi nie ochroniony. Obojętność w tej mierze, powszechną zwraca uwagę. Skłaniajcie więc parafian waszych, aby przez uszanowanie dla popiołów spółbraci, starali się nieodzownie cmentarze opatrzyć, ogrodzić lub obmurować. Sami zaś, jeżeli z waszej strony nic oprócz zachęty zrobić nie możecie, czuwajcie nad porządkiem wewnętrznym, i niechaj przynajmniej drzewa, ręką waszą w około sadzone, dowodzą troskliwości waszej” .


Strona główna